Jak przewozić materiały niebezpieczne?

Wśród samochodów ciężarowych spotykanych na polskich drogach, często można zauważyć pojazdy wyróżniające się szczególnym oznakowaniem. Ich zadaniem jest transport  materiałów niebezpiecznych.

Firmy oferujące swoje usługi w tym zakresie muszą spełniać szereg postawionych przed nimi wymagań. Zostały one opisane w tak zwanej umowie ADR. Jest to międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Każda firma której działalność związana jest z przewozem materiałów niebezpiecznych zobowiązana jest do współpracy z doradcą do spraw bezpieczeństwa, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstwa do stawianych przez konwencję wymagań. Jednym z nich jest odpowiednie oznakowanie pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki. Czytaj dalej

Audyt energetyczny

Audyt jest dokumentem opracowanym na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz związanych z nią rozporządzeń.

Taka ustawa ma na celu zarządców i właścicieli budynków, które ze względu na stan techniczny pochłaniają duże ilości energii, a brak kapitału własnego nie pozwala na ich termomodernizację. Dla takich budynków można uzyskać kredyt termomodernizacyjny oraz tak zwaną premię modernizacyjną do 20% zaciągniętego kredytu. Dlatego dzięki takiej ustawie inwestor może wykonać termomodernizację budynku na kredyt. Koszty kredytu zostaną zrekompensowane przez zmniejszenie kosztów ogrzewania. Czytaj dalej

Klimatyzacja w pomieszczeniu

Klimatyzacja jest to proces mający na celu stworzenie i utrzymanie jak najkorzystniejszego mikroklimatu w pomieszczeniu poprzez regulacje temperatury, czystości, wilgotności powietrza oraz jego cyrkulację.


W zależności od zadań, jakie klimatyzacja ma spełnić dzieli się ją na klimatyzacje komfortu, która zapewnia odpowiednie warunki do pracy i funkcjonowania człowiek, przez co wpływa na dobre samopoczucie i wydajność pracy ludzkiej ten typ montuje się m.in. w domach, biurach; oraz klimatyzacje precyzyjną służącą do klimatyzowania pomieszczeń technicznych takich jak serwerownia, w której jest ona niezbędna ze względu na wymogi pracujących całymi dniami urządzeń technicznych, nie tyle istotne jest zapewnienie optymalnej ochrony drogich urządzenia, co danych zapisane na ich serwerach. Czytaj dalej