Miesięczne archiwum: Kwiecień 2019

Jak przewozić materiały niebezpieczne?

Wśród samochodów ciężarowych spotykanych na polskich drogach, często można zauważyć pojazdy wyróżniające się szczególnym oznakowaniem. Ich zadaniem jest transport  materiałów niebezpiecznych.

Firmy oferujące swoje usługi w tym zakresie muszą spełniać szereg postawionych przed nimi wymagań. Zostały one opisane w tak zwanej umowie ADR. Jest to międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Każda firma której działalność związana jest z przewozem materiałów niebezpiecznych zobowiązana jest do współpracy z doradcą do spraw bezpieczeństwa, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstwa do stawianych przez konwencję wymagań. Jednym z nich jest odpowiednie oznakowanie pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki. Czytaj dalej